skip to Main Content

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt Oulun yliopistolle Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoituksen 370 000 euron vesilaitosten digitalisointiprojektille. Hankkeen tavoitteena on helpottaa vesilaitosten jätevesiverkoston ylläpitoa kehittämällä uusia digitaalisia työkaluja.

Digitalisointihankkeessa luodaan vesilaitoksille mitattavien tietojen käsittelyyn uusia analyysityökaluja ja – malleja, joiden avulla voidaan kehittää jätevesiverkoston hallintaa sekä havaita poikkeamat ja vuodot verkostossa.

Hanke auttaa vesilaitoksia hyödyntämään myös ulkoisia tietolähteitä, kuten esimerkiksi säätiedotuksia. Pitkällä aikavälillä hankkeen tulokset vaikuttavat vesilaitosten toimintatapoihin ja edesauttavat resurssien optimoinnissa ja tehokkaassa käytössä verkoston ylläpidossa. Tavoitteena on saada aikaan skaalautuva malli, jolloin hyötyjiä ovat eri kokoiset vesilaitokset.

Jätevesiverkoston hallinnan parantaminen vähentää ympäristöön ja asutukseen kohdistuvien haittojen, kuten jätevesivuotojen ja tukosten määrää. Verkoston parempi hallinta vähentää myös jätevesilaitosten kuormaa, ja täten puhdistusprosessin aiheuttamaa energiankulutusta ja päästöjä.
Kahden vuoden digitalisointihanketta koordinoi Allied ICT Finlandin (AIF) Water Ecosystem. Hanke toteutetaan yhteistyössä neljän vesilaitoksen kanssa – Oulun Vesi, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Kuopion Vesi, Kempeleen vesihuolto. ”Verkostonhallinnassa digitaalisuuden lisääminen on tavoitteena. Verkostonhallinnassa syntyy paljon analysoitavaa tietoa eri lähteistä, jonka analysointi voi tuoda merkittävää hyötyä, ” sanoo Jouni Lähdemäki, Oulun Veden johtaja.
Mukana on kaikkiaan 12 (Colloidtek, Dewaco, Digita, Flowplus, Fluidit, HYXO, Neuroflux, Pipelife, Planora, Ramboll, Trimble Solutions, Vesitieto) innovatiivista yritystä ympäri Suomen. Water Ecosystem järjesti avoimen vesilaitostyöpajan, johon osallistui vesilaitoksia, yrityksiä ja tutkijoita. Vesilaitokset esittelivät omia haasteitaan, joihin tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja. ”Työpajan osallistujat kertoivat avoimesti omia näkemyksiään ja löysimme yhteistyömahdollisuuksia, joista rakensimme EAKR –digitalisointihankkeen.
Hankkeessa yritykset saavat hyviä referenssejä kansainvälisille markkinoille lähtemiseen,” kommentoi AIF Water Ecosystemin johtaja Pirkko Taskinen.

AIF Water Ecosystem
Johtaja Pirkko Taskinen
pirkko.taskinen@oulu.fi
040 506 2079

Oulun Vesi
Johtaja Jouni Lähdemäki
jouni.lahdemaki@ouka.fi
044 703 3810

Go back to all News

Back To Top