skip to Main Content

Allied ICT Finlandin Water Ecosystem järjestää yrityksiä, tutkijoita ja opiskelijoita verkottavan tapahtuman Oulun yliopiston Tellus-Areenalla 12.12.2018. Tapahtuman tarkoituksena on tehdä tutuksi vesialan yritysten tarpeita, yritysten ja tutkijoiden ratkaisumalleja sekä mahdollistaa näiden yhteensaattaminen tuotekehitysprojekteiksi.

Oulu on yksi maailman ICT-teknologian kärkikaupunkeja. Jatkuvasti tapahtuva teknologinen kehitys mahdollistaa lähitulevaisuudessa vaikkapa autonomisen liikenteen, entistä suuremman dataliikenteen, älykkäät materiaalit ja jatkuvasti kehittyvän keinoälyn, mutta mikään näistä ei ole ihmiselle elämän edellytys. Puhdas vesi sen sijaan on.

Muuttuvat ympäristölliset ja ilmastolliset olosuhteet haastavat perinteisen vesiosaamisen. Uusia ratkaisuja tarvitaan niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, jotta luonnonvarojemme käyttö olisi kestävällä pohjalla. Pohjoinen vesiosaaminen Suomessa ja Oulun seudulla on vahvaa perustuen hyvään koulutukseen, osaamiseen ja uusimpiin teknologisiin ratkaisuihin.

”Veden käyttö, sen riittävyys, puhdistus ja hyödyntäminen teollisuuden tarpeisiin on erittäin laaja kokonaisuus, joka tarvitsee ICT-teknologiaa voidakseen kehittyä. Tästä syystä Allied ICT Finlandin Water Ecosystem järjestää säännöllisesti verkostoitumis- ja yritysyhteistyön kehitystapahtumia, joiden tarkoitus on löytää ratkaisuja vesialan, sekä vettä erityisesti tarvitsevien teollisuuden alojen tarpeisiin”, kertoo ekosysteemin johtaja Pirkko Taskinen Oulun yliopistosta.

”Yhdistämällä yritysten, tutkimuksen ja eri toimialojen osaamisen ja tarpeet pystymme luomaan kasvua ja työpaikkoja Suomeen”, tiivistää Allied ICT Finlandin kansallisen johtoryhmän puheenjohtaja, Oulun yliopiston yhteistyösuhteiden vararehtori Arto Maaninen. ”Water Ecosystem on malliesimerkki ratkaisumallien löytämiseksi ICT-teknologian tarjoamista mahdollisuuksista.”

Lue lisää tapahtuman sivuilta ja rekisteröidy

Pirkko Taskinen, Water Ecosystem leader, +358 40 506 2079, pirkko.taskinen (at) oulu.fi

Go back to all News

Back To Top