skip to Main Content

Pohjois-Euroopan suurin ICT-toimialan tutkimuksesta liiketoimintaan -allianssi Allied ICT Finland on nimennyt strategisen ohjausryhmänsä, jonka tehtävänä on ohjata allianssin pitkän tähtäimen toimintaa, toimia kanavana valtionhallinnon, toimialojen ja allianssin väliselle strategiselle keskustelulle, sekä edistää allianssin kansallisia tavoitteita suomalaisen ICT-teknologian ja -palveluiden kehittämisessä eri toimialojen tarpeisiin kansainvälisesti.

Strategisen ohjausryhmän jäsenet ovat Henry Tirri (ohjausryhmän puheenjohtaja), Martti Hetemäki, Mika Anttonen ja Reijo Karhinen.

Henry Tirri on amerikkalaisen InterDigital Inc:n teknologiajohtaja ja yksi yhtiön perustajista. Tirri on aiemmin työskennellyt mm. Aalto-yliopiston professorina ja Harman Internationalin teknologiajohtajana. Hän kuuluu edelleen VTT:n Excellence Advisory Boardiin, jossa toimii puheenjohtajana.

Martti Hetemäki on valtionvarainministeriön kansliapäällikkö. Hetemäki on toiminut tehtävässään vuodesta 2013. Hetemäki on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRAn hallituksen puheenjohtaja.

Mika Anttonen on suomalainen energia-alan yrittäjä ja yritysjohtaja. Hän omistaa 87 prosenttia polttoaineiden jakeluyritys St1 Nordic Oy:stä ja 80 prosenttia Ruotsissa toimivasta öljynjalostusyritys St1 Group Oy:stä. Hän on molempien yritysryhmien hallituksen puheenjohtaja.

Reijo Karhinen on suomalainen vuorineuvos ja yritysjohtaja. Hän on toiminut OP-finanssiryhmän pääjohtajana vuodesta 2007. Marraskuussa 2017 Karhinen nimitettiin Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi.

Allied ICT Finland, lyhyemmin AIF, on vuonna 2018 perustettu kansallinen ICT-alan kehitystä edistävä allianssi, jonka tavoitteena on luoda miljardiluokan pysyvä tuotekehityksen kasvu suomalaiselle teknologia-alalle. Yhdistämällä käytössään olevat tutkija-, tutkimus- ja testiympäristöjen sekä yritystoiminnan tarpeet ja resurssit, AIF kehittää edellämainittujen kanssa yhteistyössä kansainvälisen tason kehitysprojekteja, joiden hyödyt jäävät Suomeen.

Lisätietoja:
Jaakko Sauvola, Executive Director, Allied ICT Finland
+358 50 383 9272, jaakko.sauvola@alliedict.fi

AIF

Go back to all News

Back To Top