skip to Main Content

6Aika -kaupunkialueilla on käynnissä voimakas positiivinen rakennemuutos. Alueittain on muodostunut kasvaviaverkostomaisesti operoivia toimialoja, joihin on panostettu ja panostetaan myös jatkossa. Digitalisaatio vaikuttaakaikkien näiden toimialojen kehitykseen. Kehityksen vauhdissa pysyminen sekä sen myötä syntyvien hyötyjen jakilpailuedun kotiuttaminen vaativat laajamittaisia panostuksia kaikilla alueilla. Yksi keskeinen pullonkaula digitalisaationhyödyntämisessä on osaamisen ja osaajien vaje.

Hankkeen päätavoitteena on valmentaa nopeasti ammattitaitoista työvoimaa 6Aika –kaupunkien alueilla toimivienyritysten havaittuun digiosaajavajeeseen.

Koulutusten sisältö painottuu alueittain seuraavasti:​
Oulu; painettava elektroniikka​
Turku; terveysteknologia sekä metalli- ja meriteollisuus, interaktiiviset teknologiat​
Tampere; digitaalinen tuotekehitys ja valmistus, 3D-tulostus sekä palvelurobotiikka

Project website

Project active: 09/2018 – 12/2020

Project partners: Oulun yliopisto (Hallinnoija)​ / Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)​ / Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)​ / Turun Yliopisto (UTU)​ / Turun ammattikorkeakoulu (TuAMK)

Back to projects page

Back To Top