skip to Main Content

SMACC-Labs

SMACC-Labs on tutkimusympäristöjen verkosto, joka tarjoaa valmistavan teollisuuden yritykselle helpon pääsyn huippuluokan laitteistoihin ja osaamiseen ilman suuria investointeja. SMACC-Labsin ytimen muodostavat VTT:n, Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) ja Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) tutkimus- ja kehitysympäristöt. Ne on valittu SMACC-Labsiin siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin digitalisoituvaa valmistavaa teollisuutta.

Yritykset voivat hyödyntää SMACC-Labsin infroja ja tutkimuslaitosten osaamista omiin tutkimus- ja kehitystarpeisiinsa joustavasti. SMACC-Labsin tavoitteena on laajentua koko maan kattavaksi tutkimus- ja kehitysympäristöjen verkostoksi, jossa mukana on paitsi tutkimus- ja oppilaitosten infrat, myös SMACC-yhteisössä mukana olevien yritysten infroja. Näin saadaan paras hyötysuhde julkisille investoinneille ja tehoa yritysten yhteiseen liiketoiminnan kehittämiseen. SMACC tarjoaa yrityksille myös eurooppalaisen dimension: SMACCilla on hyvät yhteydet muihin eurooppalaisiin infraverkostoihin.

Tampereen teknillinen yliopisto, VTT ja Tampereen ammattikorkeakoulu, Korkeakoulunkatu 7, Tampere

Contact: Päivi Mikkonen, paivi.mikkonen@vtt.fi, 040-8206139

http://www.smacc.fi/labs

Keywords: Digitaalinen tehdas; Additive manufacturing; AR/VR; Robotics; Industrial robotics;

Back to SRE list

Back To Top