skip to Main Content

Vähähiilisyyttä edistävät drooniratkaisut (VED) – hyödyntämismallit ja käyttöönoton toimenpidesuositukset

Hankkeessa rakennetaan Pohjois-Pohjanmaan yritysten ja toteuttajaorganisaatioiden käyttöön drooni-ratkaisujen pilotointi- ja testausympäristö. Hankkeessa kehitetään innovatiivisia drooni-ratkaisuja ja uusia ympäristöä vähemmän kuormittavia toimintatapoja
vähähiilisyyden edistämiseksi ja drooni-ratkaisujen käytön laajentamiseksi eri sovelluskohteisiin. Tavoitteena on pilottien avulla todentaa drooni-ratkaisujen ympäristövaikutus ja arvioida liiketoimintamahdollisuudet eri sovelluskohteissa.

Project active: 06/2019-05/2021

Project partners: OAMK / Oulun yliopisto / VTT

Back to projects page

Back To Top